SEMINÁŘ  č. 14004

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ VZTAHY VE VÝSTAVBĚ

Lednový seminář na toto téma byl plně obsazen. Pro velký zájem seminář opakujeme pro ty, na než se nedostalo. Rezervujte si svá místa včas!Přednáší: JUDr. Petr Adámková, Ph.D.,  lektorka celoživotního vzdělávání ČKAIT, dlouholetá členka zkušebnéch komisí ČKAIT, odbornice na stavební právo

Termín:  pátek 14. března 2014 , 9.00 - 14.30

Kongresové centrum, Brno - Výstaviště (sál B nebo C, druhé patro)

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, jednatele, personalisty a management firem, projektanty a architekty, realitní makléře, projektové manažery, přípraváře staveb, , studenty VŠ
 

Témata semináře: 

- změny soukromého práva ve vazbě na stavební činnosti

- přehled nových právních předpisů a navazující platné legislativy

- přechodná ustanovení a jejich vliv na již uzavřené smlouvy

- změny u právnických a fyzických osob - výkon funkce, péče řádného hospodáře, zastupování

- smlouva o dílo, stavba jako předmět díla, provedení díla, převzetí, vady stavby

- nové zásady závazkových smluvních vztahů


Vložné:  1300,- Kč + DPH,  dva pracovníci z téže firmy: 1.050,- + DPH (za osobu)  Studenti:   600,- Kč + DPH. V ceně vložného je občerstvení a oběd.

Přihláška k semináři ke stažení je zde: Přihl. 14004 - 14.3.2014.doc (173056)


 

Doporučujeme i další vzdělávací akce lektorky zaměřené na změny soukromého práva ve vazbě na stavební činnost - více na www.pravovestavebnictvi.cz


 


 

SEMINÁŘ  č. 14005

Nový občanský zákoník - dopad na problematiku bydlení

Specializovaný seminář pro představitele SBD, společenství (dříve společenství vlastníků), majitele a provozovatele bytových domů

16. dubna 2014, 15.30 - 19.00

Přednáší: JUDr. Petr Adámková, Ph.D.,  lektorka celoživotního vzdělávání ČKAIT, dlouholetá členka zkušebnéch komisí ČKAIT, odbornice na stavební právo


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Připravíme pro Vaši firmu odborné  vzdělávací akce na klíč!

 

Dále připravujeme semináře k  následujícím tématům:

 

 • Konstrukční systémy a materiály pro nízkoenergetické stavění
   • Konstrukce stěn
   • Konstrukce střech, izolace
   • Dodatečné tepelné izolace
   • Výplně otvorů
   • Nízkoenergetické domy
   • Pasivní domy
   • Energetický audit

 

 •        .   Úspory energií, klasické a alternativní zdroje
 • Výroba tepla, úsporné systémy
 • Větrání, rekuperace
 • Tepelná čerpadla
 • Solární energie, fotovoltaika
 • Větrné elektrárny
 • Osvětlení, úsporné zdroje tepla
 • Měření, regulace, systémy inteligentních budov
 • .   Ekologie
   • Provoz staveb a životní prostředí, ekologická zátěž
   • Recyklace materiálů po ukončení životního cyklu stavby
   • Energetická náročnost výstavby a výroby stavebních hmot
   • Alternativní zdroje energie
 • Projektování, příprava staveb, legislativa
  • Software pro projektování
  • Ceny, kalkulace
  • Eurokódy
  • Nové podmínky pro projektování (a přípravu) staveb
  • Předpisy, zákony, normy
  • Kontrola a management kvality
  • Certifikace LEED, DGNB, BREAM

Smluvní  podmínky vzdělávacích akcí naleznete zde: Smluvní podmínky1.pdf (226,2 kB)