Motto:

Trvale udržitelný rozvoj je "rozvoj", který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by omezoval možnosti budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby.
Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného
rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního.

 

Konkrétní cíle Institutu udržitelné výstavby

 • Zvýšit povědomí uživatelů staveb a investorů o problematice trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví
 • Zvýšit podíl ekologických a energeticky méně náročných materiálů, technologií a výrobků, používaných jak při rekonstrukci staveb, tak v nové výstavbě
 • Podpořit snižování energetické náročnosti stavebního díla v celém jeho životním cyklu (plánování, výstavba, provoz, likvidace)

Cílové skupiny:

 • investoři a projektanti
 • uživatelé budov, soukromí i veřejní
 • posluchači i zaměstnanci vysokých a středních škol
 • výrobci a prodejci stavebních materiálů a technologií
 • stavební a realizační firmy, řemeslníci
 • veřejná a státní správa
 • tisk, média
 • široká veřejnost

Nabídka:

    * pořádáme cyklus odborných vzdělávacích seminářů k aktuálním tématům z oboru stavitelství                                                                                              

    * zorganizujeme pro Vaši firmu odborný seminář nebo školení na téma dle Vašich potřeb a přání

    * připravíme Vám i jakoukoli jinou společenskou, vzdělávací či "teambuildingovou" akci dle Vašich dispozic

    * zajistíme odbornou exkurzi do zahraničí, například na odborné veletrhy, vybrané stavby nebo stavební památky

Na spolupráci se těší

Institut udržitelné výstavby s.r.o.

Ing. Rudolf Böhm, jednatel

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Partneři:  server TZB - info 

 

 

Novinky

Seminář - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SMLUVNÍ VZTAHY VE VÝSTAVBĚ

28.01.2014 12:07
Úspěšný seminář JUDr. Petry Adámkové, Ph.D. opakujeme pro velký zájem v pátek 14. března 2014....

Tiskové informace

Veletrh InEnerg Wroclav, 3.-6. března

28.01.2014 12:09
    InEnerg, Mezinárodní odborný veletrh a kongres pro inovativní energie (4.-6.3.2014 v polské Wroclawi) nabízí platformu, na které se prezentují zkušenosti, nápady a nejnovější technologie v oblasti tegenerativní výroby energie. Firmám z Polska a České republiky se tak nabízí cenná...

Závěry z konference "Kvalita ve veřejné stavební zakázce"

07.05.2013 14:01
Závěry z konference Kvalita ve veřejné stavební zakázce uspořádané odbornou sekcí Kvalita v průmyslu a stavebnictví s podporou Rady kvality ČR. Konference se konala dne 24.4.2013 v rámci doprovodného programu 17. mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně pod záštitou...